Czym jest „grupa taryfowa” i czy można ją zmienić?

Grupa taryfowa to pojęcie ściśle związane z energetyką. Warto wiedzieć, że każda taryfa energetyczna przynależy do określonej grupy taryfowej, oznacza to więc, że jest stworzona dla danego rodzaju odbiorcy. Podział ten uwarunkowany jest przede wszystkim poziomem napięcia zasilania. W praktyce wygląda to zatem tak, że w zależności od indywidualnego zapotrzebowania, zostajemy zakwalifikowani do wybranej grupy, w której obowiązuje konkretny zestaw stawek za kWh (czyli jednostkę zużywanej energii).

Oszczędzanie pieniędzy na energii
Innogy

Grupy taryfowe i ich podział

Wyróżnia się wiele rodzajów grup taryfowych, które dedykowane są m.in. gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, firmom i innych podmiotom. Zakwalifikowanie do wybranej grupy odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:

 • wartości mocy umownej
 • poziomu napięcia sieci w miejscu, gdzie ma być dostarczana energia elektryczna
 • systemu rozliczeń
 • stres czasowych (a dokładniej mówiąc ich liczby rozliczeniowych)
 • zużycia energii elektrycznej

Nazwy poszczególnych grup taryfowych brzmią dość enigmatycznie, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie miały z nimi styczności, dlatego rozszyfrujemy każdą z nich. Przykładowa nazwa takiej taryfy brzmi “G12w”. Co to właściwie oznacza?

 • Pierwszy znak, którym jest zawsze litera to typ taryfy uwarunkowany rodzajem odbiorcy, do którego jest ona zaadresowana. Wyróżnia się 4 takie typy: A, B, C oraz G. Taryfa G dedykowana jest gospodarstwom domowym, natomiast pozostałe z nich (C, B, A) przeznaczone są firmom zasilanym z sieci o napięciu odpowiednio: niskim, średnim bądź wysokim.
 • Drugi znak to liczba 1 lub 2. Odnosi się ona do mocy umownej: 1 oznacza moc mniejszą niż 40 kW, zaś 2 większą niż 40 kW.
 • Trzeci znak również jest liczbą. Tutaj pole wyboru jest nieco większe, ponieważ do wyboru są cztery cyfry (1, 2, 3, 4). Oznaczają one strefę czasową. Strefa oznaczoną liczbą 2 oznacza więc, że są dwie strefy czasowe (chociażby dzienna i nocna).
 • Czwarty znak nie występuje w każdym przypadku. Jest to bowiem sposób rozliczenia wybranych stref czasowych. Literka “w” mówi nam o tym, że poza podziałem na strefę nocną i dzienną, taryfa ma do zaoferowania także niższe ceny w weekendy, zaś np. literka “a’ to podział na strefę szczytową i poza-szczytową.

Taryfy dla gospodarstw domowych

Oszczędzanie pieniędzy
Innogy

Jak już wspomniano, gospodarstwom domowym dedykowane są taryfy G. Wyróżnia się ich trzy rodzaje: Taryfę G11, taryfę G12 oraz taryfę G12w. Czym się one od siebie różnią?

 • Taryfa G11 – to taryfa jednostrefowa, a więc taka, która zobowiązuje do płacenia jednej, stałej ceny prądu przez całą dobę. To najlepsze rozwiązanie dla osób, które korzystają z urządzeń elektrycznych w dzień i w nocy.
 • Taryfa G12 – taryfa dwustrefowa, w której wyróżnia się dwie strefy czasowe, a tym samym dwie stawki. Nazywana bywa także taryfą nocną, ponieważ za zużycie prądu w godzinach nocnych, czyli między 22:00, a 06:00, zapłacimy mniej niż za takie samo zużycie prądu w godzinach dziennych. Warto jednak wspomnieć, że do godzin dziennych nie są wliczone godziny południowe- pomiędzy 13:00, a 15:00). Wówczas stawka jest liczona tak samo jak w przypadku godzin nocnych.
 • Taryfa G12w – czyli taryfa weekendowa. Jej ogólne zasady są takie same jak w przypadku taryfy G12, z tym że za prąd zapłacimy mniej również w weekend (od 22:00 w piątek do 06:00 w poniedziałek.

Jak zmienić grupę taryfową?

Czy grupę taryfową można zmienić? Oczywiście, że tak lecz wymaga to pewnych formalności. Po pierwsze, taryfę zmieniamy nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Po drugie zaś jeżeli ceny i stawki uległy zmianie, to należy to uczynić w okresie 60 dni od wejścia nowej taryfy w życie. Kto może sobie pozwolić na zmianę taryfy? Nie jest przecież tak, że z taryfy przeznaczonej dla gospodarstw domowych skorzystać mogą firmy. Jak to więc wygląda w praktyce? Ze względu na przyjęty w przedsiębiorstwie konkretny podział na grupy taryfowe odbiorca może zostać zaliczony dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej, do więcej niż jednej z grup taryfowych. Z ofertą energetyczną dla domu można zapoznać się na stronie Innogy http://www.innogy.pl/pl/dla-domu.

Szczegółowe warunki dotyczące zmiany grupy taryfowej powinny zostać zawarte w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym. Jakie dokumenty mogą okazać się przydatne? Na pewno będzie to dowód osobisty, dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, np. akt notarialny oraz dokument, który potwierdza zgodę na użytkowanie obiektu. Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne umożliwiają złożenia wniosku o zmianę grupy taryfowej za pośrednictwem internetu.

Dodaj komentarz