Dopłaty dla budujących energooszczędnie

Rodziny, które planują budowę domu, powinny rozważyć inwestycję w budynek energooszczędny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dopłaty do kredytów, przeznaczonych na finansowanie właśnie tego rodzaju budownictwa.

Dopłaty dla budujących energooszczędnie

Począwszy od 2013 roku na dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych mogą liczyć inwestorzy budujący dom pasywny, a na 30 tysięcy – realizujący dom energooszczędny. Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób, które chcą zbudować dom o niskich kosztach utrzymania i na ten cel zamierzają przeznaczyć odpowiednie środki. Dopłaty z NFOŚiGW nie pokryją bowiem w całości zwiększonych kosztów powstania domu, przyczynią się natomiast do podniesienia jego wartości. Skorzystanie z dofinansowania jest związane także z koniecznością przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dokładnie według ściśle określonych przez NFOŚiGW procedur.

Projekty, według których zostaną zbudowane domy otrzymujące dopłatę, muszą wyróżniać się przede wszystkim znacznie niższym zapotrzebowaniem na energię. W przypadku domów energooszczędnych współczynnik EUco nie może przekroczyć 40 kWh/(m²×rok). Aby uzyskać ten parametr, należy ograniczyć straty ciepła, odpowiednio izolując budynek, stosując stolarkę trzyszybową, wentylację mechaniczną oraz odpowiednie materiały budowlane. Podczas dokonywania ostatecznych obliczeń pod uwagę będzie brana również między innymi strefa klimatyczna, nasłonecznienie domu i jego usytuowanie (w tym – zacienienie przez drzewa i inne budynki). Inwestorzy zamierzający skorzystać z dopłaty będą więc nie tylko musieli wyjątkowo uważnie wybrać projekt domu, ale także dokładnie zaplanować jego usytuowanie względem stron świata; tak, aby optymalnie wykorzystać energię promieniowania słonecznego.

Program NFOŚiGW zaplanowano do 2018 roku. Ma się on przyczynić między innymi do zmiany standardów w budownictwie oraz rozpowszechnić wiedzę na temat budynków energooszczędnych. Zgodnie z wytycznymi UE od 2020 roku budowa domów o niemal zerowym zużyciu energii stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce.

Kredyt z dopłatą NFOŚiGW znajduje się w ofercie:

  • Banku Ochrony Środowiska
  • Banku Zachodniego WBK
  • Getin Noble Banku
  • Nordea Banku Polska
  • Deutsche Banku
  • Banku Polskiej Spółdzielczości
  • SGB-Banku

Dodaj komentarz