Nawiewniki wentylacji grawitacyjnej – jakie wybrać?

Wszystkie wnętrza, w których przebywają ludzie i zwierzęta, powinny być odpowiednio wentylowane. Brak cyrkulacji powietrza powoduje jego zanieczyszczenie. Jeśli nie zapewnimy dopływu świeżego powietrza, narazimy się na przykre dolegliwości zdrowotne – bóle głowy, ospałość, dolegliwości alergiczne oraz choroby układu oddechowego. W pomieszczeniach, w których nie występuje dobra wentylacja, rozwijają się mikroorganizmy chorobotwórcze, grzyby oraz pleśnie, które oddziałują negatywnie na zdrowie ludzi i przyczyniają się do zniszczenia ścian.

Wśród sposobów wentylowania pomieszczeń wyróżniamy:

 • naturalną cyrkulację powietrza, którą uzyskujemy poprzez regularne wietrzenie wnętrza,
 • wentylację grawitacyjną sprzyjającą nieustannej wymianie powietrza poprzez kominy wentylacyjne i wykorzystującą różnice w gęstości powietrza (na co wpływ ma temperatura powierza),
 • mechaniczną wymianę powietrza uzyskaną dzięki pracy wentylatorów oraz instalacji wentylacyjnych,
 • hybrydową wentylację łączącą elementy systemu grawitacyjnego i mechanicznego.

Kratka wentylacyjna

Jak działa wentylacja grawitacyjna?

Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna przebiega w specjalnych kanałach nawiewnych i wywiewnych. Ruch powietrza jest spowodowany przez unoszenie się ciepłych strumieni powietrza, wypychanych z dolnych partii pomieszczeń przez cięższe i zimniejsze powietrze. W sytuacji, w której temperatura na zewnątrz jest niższa, następuje proces wywiewania powietrza. Kiedy na zewnątrz jest cieplej – dochodzi do nawiewania. Przepływ powietrza w nawiewnikach można regulować ręcznie lub automatycznie.

Zastosowanie wentylacji grawitacyjnej umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniach takich jak kuchnie, toalety oraz w pomieszczeniach pozbawionych okien, (np. w garderobach). Właściwa wentylacja umożliwia usunięcie zużytego powietrza z pomieszczeń położonych na wyższych kondygnacjach oraz w pomieszczeniach z zainstalowanymi kominkami. Ważną rolę odgrywają kratki wentylacyjne. Dbałość o ich czystość, niezasłanianie wlotu do kanału wentylacyjnego oraz okresowe sprawdzanie działania przyczyniają się do prawidłowej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Intensywność oraz wielkość strumienia wentylacyjnego określa norma PN-B-03430.
Nowoczesne mieszkania są zaopatrzone są w szczelne okna, co utrudnia dopływ świeżego powietrza i prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej. W tej sytuacji użytkownicy powinni zastosować nawiewniki okienne lub ścienne, dzięki którym powietrze będzie odpowiednio wymieniane.

Mechanizm działania wentylacji naturalnej
Źródło: Alnor

Nawiewniki wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną sprawdzają się nawiewniki regulowane automatycznie:
nawiewniki ciśnieniowe automatycznie regulują ilość podawanego powietrza, w zależności od różnicy ciśnień – wewnątrz i na zewnątrz budynku, niezależnie od warunków pogodowych. W sytuacji, gdy różnica ciśnień jest zbyt duża i przekracza wydajność nawiewnika, jego odchylające się skrzydełka minimalizują ilość przepływającego powietrza.

Nawiewniki tego typu są montowane w górnych profilach okiennych. Na zewnątrz okna umieszcza się czerpnię powietrza, a od strony wewnętrznej – automatyczny regulator. Obie części nawiewnika łączy szczelina, dzięki której odbywa się przepływ strumienia powietrza, w którym znajduje się aerodynamiczny czujnik.

nawiewnik

Zalety nawiewników ciśnieniowych:

 • przepływ stałego strumienia powietrza,
 • zaopatrzenie czerpni w siatkę przeciw owadom,
 • możliwość ręcznej regulacji,
 • zaopatrzenie regulatora wewnętrznego w izolację cieplną i akustyczną.

Automatyczne nawiewniki higrosterowane uwzględniają ilość pary wodnej w pomieszczeniu. Taśma poliamidowa, pełniąca funkcję czujnika, zmienia długość pod wpływem wilgoci, co powoduje reakcję przepustnicy i regulację dostarczanego strumienia powietrza. Taśma nie ma styczności z powietrzem na zewnątrz pomieszczenia, dzięki czemu analizie podlega jedynie powietrze wewnętrzne. Przy wilgotności około 35% nawiewnik pozostaje przymknięty i wewnątrz pomieszczenia nie zachodzi intensywna cyrkulacja powietrza. Przy zwiększonej wilgotności następuje stopniowe uchylanie się nawiewnika, co skutkuje coraz większym przepływem powietrza. Nawiewnik higrosterowany uzyskuje maksymalną wartość przy wilgotności 70%.

Zalety nawiewników higrosterowanych:

 • możliwość wyboru kierunku nawiewu (pionowo lub ukośnie),
 • możliwość zablokowania nawiewnika w pozycji najmniejszego dopływu powietrza,
 • nawiewniki sterowane ręcznie są umieszczane w miejscach, w których są odprowadzane spaliny z urządzeń gazowych. Użytkownik samodzielnie ustala stopień otwarcia przesłony.

Nieprawidłowa siła ciągu, występująca w kanałach spalinowych, może doprowadzić do niewłaściwego działania urządzenia gazowego i stać się przyczyną niebezpiecznych wypadków i zaczadzenia. Nawiewniki sterowane ręczne są montowane w oknach nowego i starszego typu, z wylotem powietrza skierowanym do góry, co pozwala wyeliminować przeciągi.

Dodaj komentarz