Planujesz budowę domu? Zobacz, jakie oprogramowanie ułatwi Ci pracę

W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, wiele rzeczy jest w stanie załatwić za nas odpowiednio dobrane oprogramowanie. Po innowacyjne programy sięga również branża budowlana. W swojej pracy wykorzystują je zarówno profesjonalni projektanci, jak i kierownicy robót oraz sami inwestorzy. Poniżej przedstawiamy dostępne na rynku narzędzia i podpowiadamy, które z nich i w jakich sytuacjach warto posiadać.

Projektowanie budynku komputerowo
Źródło: Gehry Technologies

W USA, Skandynawii czy krajach Dalekiego Wschodu zintegrowane narzędzia do zarządzania budowami stosuje się właściwie powszechnie. W Polsce wystarczająco dobrze znany jest jedynie wielowymiarowy system projektowania konstrukcji (3D). Mało kto natomiast wie o istnieniu oprogramowań służących planowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu robót (4D i 5D). Na chwilę obecną te zaawansowane programy kosztują stosunkowo dużo, ale na skutek ich rozpowszechniania – ceny powinny maleć. A już teraz wiadomo, że są to narzędzia zdecydowanie poprawiające jakość, efektywność i bezpieczeństwo pracy na budowach.

Technologia BIM (Building Information Modeling) 3D
Dysponowanie wielowymiarowym systemem projektowania (modelowania) obiektów 3D daje praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie prezentacji i analizy obiektu. Oprogramowanie BIM pozwala identyfikować problemy występujące na budowie oraz wprowadzać zmiany i zarządzać postępem prac. Narządzie to redukuje wkład pracy planisty i znacząco usprawnia komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego (m.in. inwestor – projektant – wykonawca – zarządca – właściciel powstającego obiektu). Minimalizuje to powstawanie konfliktów wśród uczestników budowy i usprawnia wprowadzanie niezbędnych zmian. W systemie znajdują się bowiem dane, istotne z punktu widzenia każdej ze stron.

Technologia BIM 3D
Źródło: Associated Architects

Technologia BIM 4D
Korzystanie z oprogramowań w technologii 4D oraz wyższych jest możliwe pod warunkiem dysponowania trójwymiarowym modelem obiektu 3D. Model ten musi zawierać szczegółowe informacje na temat każdego elementu konstrukcyjnego bądź instalacyjnego, występującego w budynku. Wówczas możliwe jest rozszerzenie planowania budowy o czas potrzebny na realizację przedsięwzięcia. Technologia 4D to narzędzie do planowania działań w oparciu o harmonogram, który jest w pełni kompatybilny z modelem 3D. Oprogramowanie tego typu daje możliwość lepszej kontroli realizacji inwestycji, umożliwia zarządzanie zmianami i wspiera komunikację między uczestnikami budowy. Dzięki niemu możliwe jest wykrywanie konfliktów jeszcze przed przystąpieniem do wykonania danego zadania. Zdecydowanie usprawnia to przebieg prac – niezależnie od ich rozmiarów i stopnia złożoności.

Technologia BIM 4D
Źródło: Bativox

Technologia BIM 5D
Jest to technologia dająca planiście kolejną możliwość, a mianowicie – ocenę kosztów planowanego przedsięwzięcia. Nazywając oprogramowanie inaczej, można określić je jako model 3D opatrzony w harmonogram i szczegółową analizę wydatków. Zatem dysponowanie BIM 5D pozwala (w odniesieniu do konkretnego obiektu) ustalić czas zakończenia inwestycji, przy uwzględnieniu warunków jej realizacji (np. przerw technologicznych, przestoju zimowego, itp.) oraz nakładów finansowych wnoszonych na poszczególnych etapach. Z praktycznego punktu widzenia – planujący ma możliwość realnej oceny kosztów przedsięwzięcia i racjonalnego nimi gospodarowania (w tym zmniejszania).

Technologia BIM 5D
Źródło: Ais Online

Technologia BIM 6D
Technologia BIM 6D to narządzie umożliwiające wykonywanie analiz energetycznych. Jest to oprogramowanie, które pozwala kompleksowo przeanalizować zapotrzebowanie energetyczne budynku (tak na etapie jago wczesnego projektu, jak i później – w trakcie użytkowania). Na podstawie określonych danych oraz powstających z ich wykorzystaniem symulacji – projektant jest w stanie podnieść jakość swoich założeń i stworzyć projekt przewidujący budynek o jak najmniejszym zużyciu energii.

Technologia BIM 6D
Źródło: Phoenixeos

Technologia BIM 7D
BIM 7D jest technologią wykorzystywaną już na etapie użytkowania budynków. Posługują się nią menadżerowie uprawnieni do zarządzania obiektami. Narzędzie to pozwala gromadzić dane o stanie technicznym, obowiązujących gwarancjach, terminach wymaganych przeglądów, konieczności serwisowania określonych elementów, itp. Korzystanie z niego, bez wątpienia podnosi jakość świadczonej usługi zarządzania budynkiem.

Tablet z programem do projektowania
Źródło: Bim Journal

Dodaj komentarz