Planujesz zakup działki pod dom? Sprawdź, co to jest EGIB

Co to jest EGIB?

EGiB to rejestr, z którym powinna zapoznać się każda osoba planująca zakup działki pod budowę. Znajdziemy w nim takie cenne informacje, jak chociażby powierzchnia gruntu, klasa bonitacyjna gleby czy przebieg granic ewidencyjnych. Dzięki temu łatwiej podejmiemy decyzję odnośnie wyboru najlepszej dla nas nieruchomości gruntowej, na której w przyszłości powstanie nasz wymarzony dom. Czym jest EGiB, jakie dane zawiera i jak go sprawdzić?

EGIB – co to takiego?

EGiB, czyli Ewidencja Gruntów i Budynków to rejestr państwowy, w którym znajdują się jawne informacje o nieruchomościach gruntowych, lokalowych i budynkowych na terenie całej Polski. Jest on inaczej nazywany katastrem nieruchomości. Prowadzi się go w celu łatwiejszego planowania przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz gospodarowania nimi, jak również wyliczania wymiaru podatków. Taką bazę przygotowuje się na poziomie powiatów – za jej stworzenie i uaktualnianie odpowiedzialne są starostwa. Wnioskując o zaświadczenie z EGiB, otrzymamy wypis z rejestru gruntów. Aby go uzyskać, nie musimy być właścicielem nieruchomości; naszym obowiązkiem będzie jednak wykazanie interesu prawnego do pozyskania informacji o wskazanym terenie.

Jakie dane znajdują się w EGiB?

W Ewidencji Gruntów i Budynków znajdziemy szereg informacji, które nierzadko pomogą nam w podjęciu decyzji odnośnie zakupu danej posesji oraz będą przydatne podczas dalszych formalności przed budową. Wśród umieszczonych w niej danych obecny jest identyfikator działki ewidencyjnej, numeryczny opis granic wraz z informacjami dotyczącymi punktów granicznych, pole powierzchni ewidencyjnej oraz pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. W EGiB zapoznamy się z oznaczeniem dokumentów potwierdzających własność oraz inne uprawnienia do działki, numerem księgi wieczystej, adresem czy oznaczeniem jednostki rejestrowej. Pamiętajmy jednak, że Ewidencja Gruntów i Budynków nie uwzględnia obiektów bez pozwolenia i zgłoszenia.

Jak sprawdzić działkę w EGiB?

Cześć informacji ujętych w Ewidencji Gruntów i Budynków jest ogólnodostępnych w Internecie. Możemy sprawdzić je za pomocą darmowego Geoportalu Krajowego, wskazującego m.in. powierzchnię i wymiary działki, jej numer, identyfikator i obręb ewidencyjny. Jeżeli jednak potrzebujemy bardziej szczegółowych danych, swe kroki powinniśmy skierować do Wydziału Geodezji i Kartografii w lokalnym Starostwie Powiatowym bądź Urzędzie Miasta. Tam złożymy odpowiedni wniosek oraz dokonamy niezbędnej opłaty w wysokości około 150 złotych. Obecnie prośbę o udostępnienie informacji z EGiB możemy przesłać także listownie lub elektronicznie. Czas oczekiwania na dokument może różnić się w poszczególnych starostwach. Po odebraniu wypisu zapoznajmy się także z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub wystąpimy o Warunki Zabudowy. Znając najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości gruntowej możemy wytypować projekty domów, które będą pasować do naszej działki oraz odpowiadać potrzebom przyszłych mieszkańców budynku.

Planując zakup działki i budowę domu, warto zaznajomić się z wypisem z Ewidencji Gruntów i Budynków. To jeden z ważniejszych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym, który pozwoli nam lepiej poznać parametry nieruchomości gruntowej. Będzie on przydatny także w sytuacji, gdy chcemy dokonać wpisu do księgi wieczystej bądź ubiegać się o kredyt, który pozwoli nam na realizację marzeń o wzniesieniu własnego domu.

Zdjęcie: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Nowoczesne domy od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Dodaj komentarz