Zjazd na działkę – co trzeba zrobić, by go zbudować

Budowa zjazdu na działkę z drogi publicznej obwarowana jest szeregiem przepisów. Nie ma tu mowy o dowolności – zjazd musi spełniać wymogi dotyczące wymiarów i konstrukcji.

Wielu inwestorów decyduje się na budowę zjazdu na swoją działkę. Jest to wręcz konieczne, by bezpiecznie i bezproblemowo dojeżdżać pod dom z drogi publicznej (szosy lub ulicy). Zapisy prawne dotyczące takiej budowy zawarte są m.in. w Ustawie o drogach publicznych. Określa ona bowiem wyraźnie, że zjazd jest połączeniem nieruchomości położonej przy drodze publicznej z tą drogą i stanowi bezpośrednie miejsce dostępu do niej. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dopowiedziano, że zjazd taki nie stanowi skrzyżowania.

Budowa zjazdu na działkę

Krok pierwszy: zezwolenie na lokalizację

W większości przypadków budowa zjazdu leży po stronie inwestora prywatnego – właściciela lub użytkownika działki. Dostosowanie zjazdu jest obowiązkiem zarządcy drogi publicznej tylko w sytuacji, gdy jest ona przebudowywana.

Budowa zjazdu indywidualnego, który jest typowym rodzajem drogi doprowadzającej do prywatnej posesji musi być zaplanowana w taki sposób, by zapewnić pełne bezpieczeństwo na drodze publicznej. Dotyczy to przede wszystkim lokalizacji zjazdu oraz zapewnienia jego widoczności.

Po pierwsze należy ustalić, jaki charakter ma droga, do której będzie dobudowany zjazd. Inne warunki będą obowiązywały w przypadku drogi gminnej, a inne – krajowej. Jeśli już zostanie to ustalone i określimy zarządcę drogi (przypominamy: dla drogi gminnej będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dla drogi powiatowej – zarząd powiatu, dla wojewódzkiej – zarząd województwa, a dla krajowej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), należy zgłosić się do niego celem uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Złożenie wniosku o takie zezwolenie wiąże się ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów. Trzeba określić, czy zjazd będzie indywidualny czy publiczny oraz dołączyć orientacyjną mapę z obszarem objętym planowaną budową, wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowym planem sytuacyjnym. Do wniosku należy również dołączyć kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. aktu notarialnego).

Dokumentacja

 

Krok drugi: zgłoszenie budowy

Projekt zjazdu składa się u zarządcy drogi dopiero po uzyskaniu zezwolenia na jego lokalizację. Powinien on być wykonany zgodnie z wszystkimi warunkami opisanymi w decyzji zarządcy. Należy pamiętać, że zjazd prywatny musi spełniać wymogi dotyczące m.in. wymiarów – nie może być węższy niż 3 m, ale jednocześnie szerszy od jezdni, z którą zostanie połączony. Zdarza się, że zarządcy pozwalają na dokonanie odstępstwa od tego warunku, ale generalna zasada nakazuje zachowanie mniejszej szerokości zjazdu.

Po przedstawieniu projektu i otrzymaniu do niego opinii administracyjnej, można zgłosić budowę zjazdu. Co istotne, w przypadku takiej inwestycji nie jest wymagane obecnie pozwolenie – wystarczy właśnie zgłoszenie budowy.

Dodaj komentarz