Zamiana budynku gospodarczego na mieszkalny – co musisz wiedzieć?

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny to proces, który wymaga załatwienia wielu formalności. Musimy wykonać projekt budowlany oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (jeśli taka zamiana wymaga przebudowy budynku i prowadzenia takich robót jak wykonanie okien, budowa ścian działowych czy zrobienie instalacji wewnętrznych). Dowiedz się, więcej z naszego artykułu, by nie dać się zaskoczyć na późniejszym etapie!

Budynki gospodarcze to często miejsca, które mają służyć przechowywaniu narzędzi ogrodowych, rowerów i innych przedmiotów na które nie ma miejsca w codziennej przestrzeni. Po latach może się okazać, że podczas rozwoju naszej działalności myślimy o osobnym biurze lub chcemy stworzyć miłą przestrzeń dla dzieci. Co w takim przypadku?

Formalności podczas zmiany budynku gospodarczego w mieszkalny

Na pewno nie chcemy, by nasza budowa została uznana za samowolę – w takim razie musimy dopełnić szereg formalności. Pierwszym krokiem jest uzyskanie z gminy wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki nie został uchwalony, konieczne będzie wystąpienie o warunki zabudowy.

We wniosku można opisać, jakie zmiany planujemy wprowadzić przy adaptacji budynku gospodarczego na mieszkalny. Jeśli uzyskane dokumenty pozwalają na przekształcenie budynku na mieszkalny, następnym etapem będzie sporządzenie przez architekta z właściwymi uprawnieniami -projektu budynku. Powinny być w nim zawarte wszystkie zmiany, jakie wiążą się z adaptacją budynku gospodarczego. Architekci muszą dokonać inwentaryzacji stojącego budynku i wykonać projekt na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów. To zdecydowanie wymagający proces, ale zapewniający funkcjonalność oraz bezpieczeństwo przyszłych użytkowników budynku.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na przekształcenie budynku gospodarczego w mieszkalny?

Wszystko zależy od tego, czy zmiany, jakie są wymagane, by zaadaptować budynek na mieszkalny należą do tych niezbędnych. Prawo budowlane określa, że remont budynku (gdy chcemy przywrócić mu sprawność techniczną) nie wymaga pozwolenia na budowę. Przez remont rozumiemy wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiący bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne jest użycie materiałów budowlanych różniących się od tych, które zostały zastosowane podczas pierwotnych robót.

Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego

Uzyskanie pozwolenia jest niezbędne wtedy, gdy roboty kwalifikowane są jako przebudowa obiektu budowlanego. Należą do nich np. budowa ścian czy wykonanie okien. Również instalacje wewnętrzne zaliczają się do tego procesu!

Warto wiedzieć! Po uzyskaniu pozwolenia na budowę obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o rozpoczęciu robót co najmniej siedem dni wcześniej inspektorat nadzoru budowlanego oraz zatrudnienie kierownika budowy. Jeżeli roboty są nieskomplikowane, organ wydający pozwolenie na budowę może wyłączyć inwestora z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy dla jego inwestycji.

Aby nasza budowa nie zaliczyła się do samowoli budowlanej, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy także złożyć w starostwie zgłoszenie o zmianie przeznaczenia budynku. W tym zgłoszeniu powinniśmy określić pierwotny wygląd budynku gospodarczego oraz nowy projekt budynku po adaptacji. Przebudowę budynku gospodarczego możemy rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wyda sprzeciwu.

Dodaj komentarz