Trzy kroki do adaptacji poddasza na cele mieszkalne

Adaptacja nieużytkowego poddasza to doskonały sposób na powiększenie powierzchni mieszkalnej. Przeprowadzenie takich prac wiąże się jednak nie tylko z wydatkami, ale też z szeregiem formalności, które trzeba spełnić przed rozpoczęciem budowy.
Wraz z upływem lat może okazać się, że nieużytkowe do tej pory poddasze może spełniać potrzebne w codziennym życiu funkcje. Można zorganizować tam dodatkowe pokoje np. dla powiększającej się rodziny lub przestrzeń do pracy – pracownię, biuro czy inną tego typu powierzchnię.

Warto pamiętać, że takie przedsięwzięcie to zazwyczaj poważna rozbudowa domu. Dotyczy to zarówno kosztów jak i przygotowania do rozpoczęcia prac. Gdy jednak podejmiemy już decyzję o adaptacji poddasza, niezbędne będą do wykonania następujące kroki.

Krok pierwszy: konsultacje ze specjalistami

Zanim zaczniemy dopełniać jakichkolwiek formalności, niezbędne jest stwierdzenie, czy nasze poddasze w ogóle nadaje się do adaptacji. W tym celu najlepiej skonsultować się z potencjalnym wykonawcą prac budowlanych. Wskaże on możliwości modyfikacji przestrzeni, poda orientacyjne koszty i wymagania, jakie muszą być spełnione przed przeprowadzeniem remontu.

Adaptacja poddasza do celów mieszkalnych musi spełniać wymogi prawne. Jedną z najważniejszych z nich jest wysokość pomieszczeń – średnio powinna wynosić 2,2 m. Kolejnym wymogiem są te związane z konstrukcją dachu: strop na poddaszu musi być przystosowany do utrzymania obciążeń podłogi, a także ewentualnych ścian działowych i oczywiście całego wyposażenia pomieszczeń.
Przed rozpoczęciem adaptacji poddasza należy również przeprowadzić niezbędne remonty dachu: poprawić jego szczelność, docieplić oraz doprowadzić niezbędne instalacje.

Architekt przy projekcie

Krok drugi: formalności

Załatwianie formalności związanych z adaptacją poddasza należy zacząć od uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie takiego remontu. Dotyczy to szczególnie domów wielorodzinnych, gdzie wykonanie prac budowlanych może wiązać się z koniecznością udostępnienia pomieszczeń należących do innych właścicieli. Konieczne będzie także wprowadzenie zmian udziałów w prawie własności – można rozwiązać to w formie umowy o podziale do używania.

Kolejne formalności wymagane do rozpoczęcia prac to te urzędowe. W przypadku poddasza użytkowego, którego przeznaczenie planujemy zmienić wymagane będzie pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych. Jeśli poddasze do tej pory było nieużytkowe, jego adaptację należy zgłosić również do organów podatkowych – w celu włączenia tej powierzchni do kalkulacji podatku od nieruchomości.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne w przypadku takich prac jak doprowadzenie mediów i niezbędnych instalacji, dobudowa schodów do poddasza, wstawienie okien dachowych, zmiana konstrukcji dachu czy jego podniesienie.

Pozwolenie na budowę

Krok trzeci: projekt i rozpoczęcie prac

Do pozwolenia na budowę należy dołączyć też projekt przebudowy poddasza. Powinien on być przygotowany przez architekta, który nie tylko uwzględni wizualne zmiany wynikające z adaptacji, ale zadba o modyfikacje konstrukcyjne, wskaże konieczne materiały budowlane itp. Projekt musi być zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania (a w przypadku jego braku – z warunkami zabudowy). Należy pamiętać, że poddasze nieużytkowe często pozbawione jest okien. Plany muszą więc zakładać wstawienie takich okien – ich powierzchnia w każdym oddzielnym pomieszczeniu nie powinna być mniejsza niż 1/8 powierzchni podłogi.

Zdarza się, że posiadana przestrzeń na poddaszu jest właściwie przygotowana do użytkowania, ale wymaga remontu. Adaptacja, której celem są tylko prace remontowe wymaga jedynie zgłoszenia prac. Trzeba w takim zgłoszeniu wskazać dotychczasową rolę poddasza i określić planowany sposób jego użytkowania. Konieczne będzie określenie terminu, zakresu i rodzaju przeprowadzonych robót oraz przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Po 30 dniach od zgłoszenia (jeśli nie dostaliśmy z urzędu sprzeciwu w formie decyzji) można rozpocząć prace. Remont musi wystartować w przeciągu dwóch lat od wskazanej daty początkowej robót w zgłoszeniu. Po dokonaniu adaptacji poddasza, mamy 14 dni na poinformowanie o tym organów odpowiedzialnych za ustalanie wysokości podatku od nieruchomości.

Adaptacja poddasza

Dodaj komentarz