Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zakładając ogród zimowy

Ogród zimowy podnosi atrakcyjność nieruchomości i stwarza cały szereg nowych perspektyw użytkowych. Oranżerię można przemienić w dodatkowe (całoroczne) pomieszczenie mieszkalne lub wykorzystywać ją jedynie sezonowo do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Należy pamiętać, że o sposobie eksploatacji nowej przestrzeni, powinniśmy zdecydować jeszcze przed jej powstaniem.

Planując założenie ogrodu zimowego trzeba uwzględnić wiele aspektów – zarówno typowo użytkowych, jak i tych, które będą bezpośrednio związane z rozwojem roślinności. Ważna jest w tym przypadku lokalizacja, odpowiednio dobrany projekt architektoniczny, poprawnie wykonana konstrukcja oraz kwestie dotyczące doświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Nie wolno też oczywiście pomijać wymagań formalnych, od których tak naprawdę rozpoczyna się każdy proces inwestycji budowlanej.

Wybór porjektu
Źródło: Tooba.pl

Ogród zimowy – formalności

Budowę ogrodów zimowych regulują aktualnie przepisy Prawa budowlanego znowelizowane w 2015 roku. Wówczas rozszerzono katalog obiektów, które można wznosić na podstawie jedynie samego zgłoszenia. W katalogu tym znajdują się m. in. wolnostojące ogrody zimowe o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym ich łączna liczba na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 jej powierzchni). Większe oranżerie oraz te, które są bezpośrednio związane z konstrukcją budynku wymagają uzyskania pozwolenia budowlanego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem (zarówno pod względem formalnym, jak i ekonomicznym) jest zaplanowanie ogrodu zimowego już na etapie projektowania domu.

Lokalizacja ogrodu zimowego

Najmniej polecaną lokalizacją dla przydomowych ogrodów zimowych jest ich ekspozycja na północną stronę świata. Problem stanowi tu niedobór światła oraz chłód. Czynniki te mogą niekorzystnie wpływać na proces wegetacji roślin. Z kolei usytuowanie południowe wymaga schładzania i zapewnienia szybkiej wymiany powietrza w oranżerii. Jest to jednak lokalizacja pozwalająca na uprawę roślin egzotycznych. Za najbardziej optymalne rozwiązanie uważa się zlokalizowanie ogrodu od strony wschodniej lub zachodniej. Te usytuowania są najkorzystniejsze dla ogrodowej roślinności i umożliwiają wiele sposobów wykorzystania oranżerii przez użytkowników.

projekt

Konstrukcja przydomowej oranżerii

Konstrukcja ogrodu zimowego powinna opierać się na trwałym betonowym fundamencie (zbrojonym oraz zaizolowanym termicznie i przeciwwodnie). Taki fundament najwygodniej jest zaplanować i wykonać już podczas budowy domu. Jednak stosunkowo częstą praktyką jest zabudowywanie na ogrody zimowe istniejących tarasów. Jest to technicznie możliwe do wykonania, ale pod warunkiem, że taras jest odpowiednio wytrzymały i istnieje szansa na odprowadzenia z jego powierzchni wody opadowej.

Do wykonania ścian i dachu ogrodu zimowego wykorzystuje się specjalne profile nośne, na których oparte zostaje szkło hartowane i klejone. Całość konstrukcji musi być odporna na działanie wiatru, a dach dodatkowo nie może ulegać naporom śniegu. Aby umożliwić swobodne zsuwanie się białego puchu trzeba zachować odpowiedni spadek (od 10 do 45˚).

Konieczne jest również zadbanie o odprowadzenie wody opadowej z konstrukcji oranżerii. W powyższym celu najczęściej montuje się ozdobne systemy rynnowe oraz rury spustowe maskowane w specjalnych tubach. Daje to możliwość pozbycia się wody z dachu w taki sposób, by nie spływała po ścianach.

Ogród zimowy

Istota wentylacji

Wentylacja w ogrodzie zimowym jest potrzebna zarówno roślinności, jak i samym użytkownikom. Poprawna wymiana powietrza wpływa bowiem pozytywnie na wegetację zieleni oraz podnosi komfort przebywania w oranżerii. Oczywistym jest, że w lecie ogród wietrzy się poprzez otwarcie ruchomych elementów ścian oraz dachu. Należy zatem zadbać o to, by w konstrukcji znalazły się takie elementy – najlepiej jeśli będą one działały w sposób przesuwny.

Jednak oprócz tego oranżeria powinna zostać wyposażona w nawiewniki, których istnienie docenione zostanie szczególnie zimą. Dopływ świeżego powietrza winien znajdować się przy podłodze. Natomiast ujście dla zużytego – w najwyższym punkcie, tj. przy kalenicy dachu.

Niekiedy w ogrodach zimowych stosuje się również systemy klimatyzacyjne. Jest to jednak spory wydatek, który racjonalne uzasadnienie znajduje jedynie w oranżeriach o charakterze typowo mieszkalnym.

Wentylacja

Ogród zimowy – ogrzewać czy nie ogrzewać?

O istnieniu instalacji grzewczej w ogrodzie zimowym decydują jego właściciele, uwzględniając swoje preferencje dotyczące korzystania z dodatkowej przestrzeni domu. Jeżeli ogród wykorzystywany ma być jedynie w okresie od wiosny do jesieni – nie trzeba wyposażać go w stałe łącza instalacyjne. Jednak jeśli chcielibyśmy mieć z niego użytek całoroczny – instalacja grzewcza jest nieodzowna.

Do ogrzewania przydomowych oranżerii najczęściej wykorzystuje się ogrzewanie podłogowe (wodne lub elektryczne) bądź grzejniki kanałowe (umieszczane w kanałach wykonanych w podłodze). Z kontrolą temperatury doskonale radzą sobie również wspominane powyżej systemy klimatyzacyjne. Jednak ze względu na koszty montażu i eksploatacji, na ich posiadanie decyduje się niewielka część użytkowników ogrodów zimowych.

Dodaj komentarz